Animus- Anima/Psyche - psychologie (wetenschappelijke studie van de psyche)

Animo - Animus - Anima

De Dialoog tussen de man (Animus) en zijn Anima (zielsverwante)


Volgens Jung behoort de anima tot het collectief onbewuste en werkt op onbewust niveau en is het aanleiding tot projecties. De 1e projectie van de man is onveranderlijk gericht op de moeder (zoals bij bij de vrouw de 1e projectie van de animus op de vader is gericht. Ongeacht welke andere (bewuste) redenen de man heeft om zich tot een vrouw aangetrokken te voelen, is het in hoofdzaak dit onbewuste proces dat zijn keuze stuurt. Animus en Anima worden op vergelijkbare manier geprojecteerd op het andere geslacht. 


Psyche

(letterlijk : het leven, de adem; verder: ziel, geest, bewuste persoonlijkheid)


De ontvoering van Psyche (Grieks voor ziel) door Eros (Amor)

Is er leven na de dood? Na de dood scheidt de ziel van het lichaam
Volgens Plato leeft de Psyche, de ziel, voort.
(zie zijn Ideeënleer over materie 
en vorm, in verhouding tot de werkelijkheid)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten