De mens & zijn essentie

Truth is inspiring, 

it is guarded by GOD and will triumph 

over all opposition !


5 elements

Here are five elements, four of matter 
(earth, air, fire and water) and the quintessential- 
the spirit. These may arrange around the pentagram points. 
Like below. The word quintessence derives 
from this fifth element- the spirit. 
Tracing a path around the pentagram, 
the elements are in order of density-
Spirit (or Aether or Soul)
Fire, Air,
Water and Earth.


Wij zijn net  als de aarde volgens de volgende cirkel en elementen opgebouwd.


De mens, de quintessence

Wanneer je de pentagram met de pijl naar boven plaatst dan is de spirit het hoogste punt, de mens in een microkosmos, onze plaats in het universum symboliserend,  met de ledematen gespreid in alle hoeken van de ster, de genitaliën exact in het midden geplaatst. Elk mens is als zodanig een ster, het getal pi onderin is een verwijzing naar de cirkel als naar de aarde. Zo onder, zo boven, perfecte verhoudingen in de kunst worden volgens deze formule gecreëerd.

bron http://www.songsouponsea.com/Promenade/Court3F.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten